Anløpet er det første av flere hvor skip på Artanias størrelse har Arendal som et
stoppesteder på deres ferd langs norskekysten.

Denne gang var det 1200 passasjerer og et mannskap på 500 som fikk muligheten til å nyte
noen timer i Arendal sentrum.

Det er hevet over enhver tvil at dette må være
positivt for byen og dens handelsstand.

Forhåpentligvis vil cruisearrangørene få positive opplevelser med Arendal og legge anløp til byen
med jevne mellomrom!