I et marked der de store blir enda større er man svært lykkelig som liten, og der de store bygger større og mer moderne tenker sparekassa på å bevare sjelen i sine lokaler, til stor glede for både kunder og 23 ansatte. 

Bankens forløper, Arendals Haandverksforenings Laaneindrætning så dagens lys
allerede i 1857, men ble et offer for bankkrakket i 1886.

Den gjenoppstod i 1890, og var i mange år kjent som Haandværksbanken og
Haandverkernes Sparebank før man i 1939 skiftet til dagens navn.

I 2013 totalrenoverte man sitt bygg, selvsagt med standarder som kreves av en moderne bank, men prosessen ble gjennomført med stor nennsomhet
og respekt for et gammelt byggs historie og sjel. Resultatet er i seg selv verdt en studie der man har lykkes meget godt med å blande høyteknologi og
nostalgi.I dagens byggekultur hører dette til sjeldenhetene,
noen få prøver, men de aller færreste lykkes slik Sparekassa har gjort.

Nylig mottok Sparekassa Bygningsvernprisen for Aust-Agder 2015- vi gratulerer!