”Vårt mål er å styrke demokratiet gjennom åpen og fri diskusjon”, sier Øystein Djupedal leder for programkomiteen for Arendalsuka.
Arendalsuka tiltrekker seg et stort publikum og sentrale politikere fra regjering og storting samt hele Norges organisasjonsliv, fagforeninger og store deler av næringslivet. Det diskuteres og debatteres i hele sentrum, i tradisjonelle møterom, i kinosaler, på biblioteket, i restauranter, på puber, i barer, på båter - og ikke minst på Arendal kultur- og rådhus.

 

Alle arrangementene har fri entré og er åpne for alle og våre hoveddebatter har bred interesse og relevans for hele samfunnet.
I tillegg er det en mengde debatter som arrangeres av organisasjoner, foreninger og næringsliv og som danner en fin ramme og helhet i arrangementet.
I Arendalsukas politiske gate presenterer mer enn 100 ikke-kommersielle aktører og politiske partier sine budskap gjennom hele uken. Det er liv og røre over hele sentrum og engasjementet er stort.

 

Arendalsuka er sammen med Almedalsveckan på Gotland i Sverige og Folkemøtet på Bornholm i Danmark eksempler på hvordan de nordiske demokratiene fungerer i praksis. Kulturen har også sin plass i Arendalsuka, kjente artister underholder fra ulike scener; alt fra Bakgården til Kirkerommet.
Velkommen til Arendalsuka 2015 –
fra 12.-18.august.
For fullstendig program se
www.arendalsuka.no