Bygget ruver over vannkanten, plassert selvsikkert ned som om det skulle ha vært på Manhattan. Men vi er fortsatt i Arendal. Bak et av glassvinduene i fjerde etasje sitter Etablerersenterets leder og veileder, Inge Juul-Petersen og speider ut over Galtesund mens han oppdaterer kurskalenderen på Etablerersenterets nettside www.grunderweb.no. Han har troen på Sørlandet som en voksende gründerregion. 

Men hvorfor ikke? Det er jo her i Arendal det en gang i tiden var internasjonal handel i stor skala. Hvorfor kan ikke gründere være like god salgsvare som trelast?
Kunnskapsrike og innovative mennesker er fremtiden i et moderne Norge.

Springbrett
For det skjer etableringer i Aust-Agder. I Arendal. Noen har fantastisk gode ideer og klarer å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. På kontoret til bedriftsrådgiver Morten Berger får du veiledning om du bør satse på ideen din.
Nyskaperne trenger møteplasser for å vokse. Du får hjelp til å lære av mer erfarne, søke støtte, finne nettverk og å styre bedriften din ut i verden.
Etablerersenteret IKS på Sørlandet Kunnskapshavn er et anker, springbrett og også arbeidsplass for flere nyetablerte og godt etablerte bedrifter.
Her driver også Innovasjon Norge, Connect Sørlandet og Sørlandets Europakontor kurs og veiledning for bedrifter med vekstambisjoner.

Hvorfor kan ikke Kunnskapshavna bli landets sentrale gründerhavn?

Sosialt nettverk
Å jobbe herfra gir mulighet til et umiddelbart nettverk. Du har tilgang på ulik kompetanse som er spredt rundt i etasjen. Og det betyr mye for en ensom gründer at han kan få et sosialt nettverk og å ha noen å spise lunsj med, sier seriegründer Asbjørn Sauesund i firmaet forhandlet.no som har kontor i 4.etasje ved Etablerersenteret. I år fikk han etablerertilskudd fase 1 fra Innovasjon Norge.

- Så hvordan tror du Arendal kan bli en stor gründerby?
De har i alle fall innrømmet et behov for at vi bør satse på gründervirksomhet i Aust-Agder, mener Sauesund.

Mot og trygghet
Du må ha mot og trygghet til å tørre å hoppe ut i det ukjente. Det er bare sånn vi kommer fremover. Ved å dyrke frem gode gründere og bistå ny utvikling i eksisterende bedrifter. Så det blir en vekst. Og flere gode arbeidsplasser.
Og vi er godt på vei. Men vi er ikke ferdige ennå, sier næringssjef i Arendal, Kåre Andersen.
Å satse målrettet på innovasjon, god næringspolitikk og samtidig øke samhandlingen mellom ulike aktører som sammen kan bidra til å løfte regionen som en voksende gründerregion, kan det gå den veien næringssjefen vil. At Arendal blir en voksende by. Ikke akkurat Manhattan. Bare nesten.

Seriegründer: Frode Braadland fra Innovasjon Norge holder kurs på huset, med tema fra idé til marked. Seriegründer Asbjørn Sauesund i firmaet forhandlet.no som har kontor i Etablerersenteret, har nettopp fått etablerertilskudd fase 1 fra Innovasjon Norge for å utvikle en nettjeneste som skal lanseres.

Knytter sammen: Connect Sørlandet og Sørlandets Europakontor befinner seg også på Etablerersenteret. I et partnersamarbeid med Arendal, følger de opp gründere som ønsker å vokse.

Gründervekst: Inge Juul-Petersen leder Etablerersenteret. Han driver nettsiden gründerweb.no og har troen på en gründervekst på Sørlandet.

Godt miljø: Céline Thommesen fra CELINE, John Mjellekås og Birger Eckhoff fra Connect Sørlandet, Ellen Rekdal fra Frameworks og advokat Halgeir Verdal har kontorplass i 4. etasje der Etablerersenteret IKS også holder til.

Kurser:
Etablerersenteret og Aust-Agder Fylkeskommune arrangerer ulike kurs gjennom hele året. Se tilbudene på www.grunderweb.no  Facebook: gründerweb, Twitter: @grunderweb

 

Om Etablerersenteret:
Etablerersenteret ble etablert i 1992 og har siden 2002 vært organisert som et selvstendig interkommunalt selskap; Etablerersenteret IKS, eid av Arendal og Froland kommuner med Grimstad og Tvedestrand kommuner som faste partnere.
Etablerersenteret huser Vekstmiljøet av Kunnskapsbedrifter i 4. etasje på Sørlandet Kunnskapshavn.