I 12 år har Frameworks utviklet nettløsninger og har fokus på et grønt marked innen miljø, helse og opplevelser. - En stund var vi samlokalisert med Grid Arendal på Rådhusbrygga og i 2012 flyttet vi inn i Sørlandet Kunnskapshavn og trives godt i vekstmiljøet i 4.etasje, sier Geir Andrew. Han er grunder og daglig leder i byrået som har fem ansatte. 

 

Frameworks er miljøfyrtårnsertifisert og leverer alle prosjekter klimanøytralt. De driver grønt og har retningslinjer og rutiner for å redusere energiforbruk, minske avfall, foreta grønne innkjøp, velge miljøvennlig reisemåter og har selvfølgelig fokus på et godt og trygt arbeidsmiljø med lavest mulig sykefravær. Som en del av deres miljøstrategi har de utviklet klimanøytrale publikasjoner og nettløsninger som egne produkter for miljøbevisste kunder.


Frameworks jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kunder som har veldig ulike behov. Et prosjekt hos Frameworks starter alltid med å kartlegge behov og mål, så utarbeider de en spesifikasjon og jobber i tett samarbeid med kundene gjennom prosjektet. Nå for tiden lages alle løsninger tilpasset mobile plattformer. Innholdsmarkedsføring samt sosiale medier er blitt en sentral del av leveransene. I vekstmiljøet har de et godt nettverk, mange spennende prosjekter som skaper nye muligheter.