Fra det offentliges side har vi stort sett vært opptatt av å skaffe bedriftene næringsarealer næringsarealer, rask saksbehandling av planer og byggesøknader og veiledning til nyetablerte. Alt dette er vel og bra, men jeg mener vi må tenke næringsutvikling iet større perspektiv. Omstillingsbehovet i næringslivet, på samme måte som i det offentlige, er nå stort og påkrevd.

Som næringssjef i Arendal ønsker jeg å bidra til at det skapes gode og solide arenaer hvor nye ideer skapes. Samfunnet vil i fremtiden bli preget av en annen læringskultur enn det vi tradisjonelt har vært vant til.

Fremtidens ledere, gründere, politikere og offentlige  planleggere vil i stadig større grad hente sin inspirasjon og sine ideer fra kloke mennesker i hele verden.

TED sin filosofi er at gode ideer skal flyte fritt, kunne deles med alle, uten kostnad. Arendal kommune har derfor satset på TEDx som et middel i en fremtidsrettet næringssatsing.

Kommunen legger til rette for arrangementene, men utviklingen drives i stor grad i et samarbeid mellom kommunen, frivillige og samfunnsengasjerte bedrifter i begge fylker. Vi ser at TEDx appellerer til en ny generasjon - og det gir oss en mulighet til å spre gode ideer også fra vår region.

 

Kåre Andersen

Næringssjef, Arendal Kommune

 

12 SPEAKERE   3 SESSIONS  700 SETER

Arendal kulturhus

onsdag 23.september

18:00 - 23.00

kr: 475,-

12:00 - 16:00  gratis pre-arrangement

 

Billetter i salg fra 1.august.

Billetter kjøpes på arendalkulturhus.no

Følg med på nettsiden og Facebook for speaker releases gjennom sommeren.