Bildetekst: - Det er gøy å lære språk, sier Benyamin (6). Han har iransk mor og norsk far, og trives godt på den internasjonale skolen hvor engelsk er hovedspråket. Vi er på besøk hos førsteklassingene som sitter dypt konsentrerte rundt tre bord med hver sine oppgaver. 

 

LITE SKOLEBØKER

Lærer Ms Carmela fra Trinidad de Tobago er i full gang med å veilede noen av dem med engelske ord i en oppgavebok. Ved et annet bord sitter Ms Nora fra Ungarn og hjelper fem av dem med å forme modellkitt i store og små figurer, for å vise motsetningene stor-liten, tykk/tynn.

- Hello, Ms. Bente, sier en liten gutt til rektor Bente Pedersen som viser oss rundt, og gløtter opp fra Ipaden som han bruker for å lære å tegne tall. Vanlige skolebøker er det relativt lite av her.
Det er det en grunn til. Elevene jobber med spørsmål de selv har stilt innen for det tverrfaglige temaet de for tiden arbeider med.
De har mange bøker som handler om temaet, men de bruker sjeldent spørsmål som stilles ut i fra bøkenes kapitler. De bruker heller mange kilder, og målet er at det de lærer skal være autentisk, ekte og stimulerende. Elevene skal ikke bare fylle sidene, men gjøre noe som føles meningsfullt.

 

TENKER STORE TANKER

– Skolen er ofte et begrensende sted og bøker blir fort utdaterte. Her jobber vi ut fra det som er aktuelt nå, og vi driver dybdelæring. Vi jobber i seks-syv ukers bolker med et tema, totalt seks per år. Ofte kan det handle om å tenke store nok tanker. Tenke utenfor boksen, sier Ms. Bente.
Hun var med å starte opp skolen i 2006 – den gang med 20 elever i en nedlagt kirke. Nå er det 175 elever ved skolen fra 50 ulike land, og 40 voksne ansatte fra 19 land.
- Hos oss er det vanlig å være forskjellig, sier rektor Bente Pedersen.
- Noen tror skolen er bare for superspesielle.
Det er feil. Og engelsken kommer de fort inn i. Vi har mange på første trinn som begynte uten å kunne engelsk. Og nå snakker de det veldig godt, sier Ms. Bente.

 

DEL AV NOE STØRRE
Verden kommer nærmere ved AIS. Alle IBskoler (en type internasjonal skole) over hele verden har samme system med tverrfaglig temaundervisning - de samme hovedtemaene hvert år, men stadig mer og mer i dybden.
Dette er også med å skape en større fellesskapsfølelse ut over landegrensene.
Å ha et slikt globalt perspektiv tror Ms. Bente kan gjøre dem til bedre verdensborgere. I 1. klasse nå er hovedtemaet ”How the world works” – og dette er grunnlaget for alle fagene i denne perioden. På andre trinn har de andre tema akkurat nå, men alle skal innom How the world works i løpet av året. Det er seks tema i året - Who we are og How we express ourselves er noen av dem. En klasse holder på med Rights and Responsibilities under temaet Sharing the planet. En slik felles rammeplan gjør det også enklere å bytte til annen IB-skole om man skulle flytte til et annet land.

 

LØFTER HVER ENKELT
Undervisningen fokuserer på å utvikle holdninger, begreper og ferdigheter. Gjennom begrepsstyrt prosjektarbeid, der læreren blir mer som en veileder for elevene og utfordrer hver enkelt til å flytte grenser. Det er ulike vurderingsformer, og vurderingskriteriene henger på veggen. Dette skaper åpenhet og felles referanseramme. Det gjør også de ti kjerneverdiene som skal gjøre elevene rustet for verden - communicators, inquirers, thinkers, knowledgeable, principled, open-minded, reflective, caring, balanced, risk-takers.

 

KREVENDE OGSÅ
- Jeg liker måten vi lærer på. Det er litt annerledes og ikke så mye bøker. Men det er utfordrende og litt krevende, sier Vendela (14) på 9.trinn.
Hun har gått her siden 1.trinn, med et avbrudd mellom 6.-9, hvor hun gikk på offentlig skole på Tromøy. Nå er hun klar for de to siste ungdomsskoleårene her.
En skole hvor det er lov til å være den du er. Og hvor ambisjoner blir tatt på alvor.