Stolt tradisjonsbærer siden 1839

Bryggeriet ble etablert i 1839.

Arendals Bryggeri ble til i et tidligere brennevinsbrenneri i Kittelsbukt.

Med all skipstrafikken byen hadde, var det et godt marked for øl i Arendal

den gangen. Og lokalbefolkningen satte også pris på det som ble brygget.