– Vi må bli sterkere på innovasjon og entreprenørskap og skape større konkurransekraft.
Dette må begynne i tidlig alder, sier Martin Tan, gründer i Doorway. Doorway ble startet allerede i 2002,
og har over 100 ansatte og passerer over 100 millioner i omsetning. Mesteparten av Doorway er lokalisert i
Arendal, og planen er å øke antall ansatte i Arendal fra 45 til nærmere 60 i løpet av de neste 3-6 månedene.
Men rekruttering handler ikke bare om voksne.

 

BIDRAR I SAMFUNNET
– Våre ansatte er veldig opptatt av IT-teknologi og programmering. Å støtte Vitensenteret
med en VitenKlubb, hvor barn utforsker teknologi og programmering, var derfor et enkelt valg for Doorway, forteller Tan. Å bidra med samfunnsengasjement lokalt har vært viktig for Doorway. Kultur og idrett har hatt et spesielt fokus. Gjennom mange år har selskapet samarbeidet med Canal Street, Arendals Seilforening og Doorwaybanen i Søgne. På VitenKlubben sponser Doorway halve kursavgiften og gir samtidig bort nye PCer for bruk til programmering.

 

VIL HA VITENKLUBB HVER DAG
I dag er VitenKlubben rettet mot 5. – 7. klasse med aktiviteter hver tirsdag gjennom hele høsten etter skoletid. Målet må være å kunne få til VitenKlubb hver dag. Kine Wangerud, leder på Vitensenteret i Arendal, er svært takknemlig for samarbeidet.
– Dette har gitt oss mulighet til å gjennomføre VitenKlubben over et helt semester. Denne typen samarbeid gir oss mulighet til å
tenke nytt og spennende rundt våre lærerike aktiviteter, og med en god dialog med næringslivet, håper vi å kunne bidra til å støtte opp under flere slike prosjekter i fremtiden, sier Wangerud.

 

MER ENN BARE APPER
– Vi vet at IKT-satsningen i norsk skole vokser, og at barn og unge må lære seg langt mer om IKT enn bare å bruke apper.
Derfor er klubben vår denne høsten utviklet med tanke på teknologisk kompetanse, sier Wangerud.