- Det er disse vi vil ha tak i. Gateentreprenørene vil ha folk opp av sofaen og ut i livet, sier Merete Haslund i Kirkens Bymisjon Arendal. 

IKKE SYNLIG
Når Aust-Agder topper trygdestatistikken, er det mye ubrukte ressurser som kan brukes som utgangspunkt for å etablere en tjenestey-tende virksomhet det er bruk for i samfunnet.
- Unge mellom 20 og 30 år som av ulike årsaker ikke er i jobb eller skole, er et typisk eksempel på dem Gateentreprenørene vil løfte frem. Også våre nye landsmenn, sier Unni Ramsvatn som leder det nystartede prosjektet til Kirkens Bymisjon Arendal.


Noen kan ha hull i cv-en, andre kan være de som ikke har fullført utdannelsen, og noen kan ha vært gjennom en vanskelig tid med personlige problemer. Det skal ikke så lange perioder med ledighet til før det blir vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet igjen. Det kan være selvtilliten som har blitt et problem, eller det at man har såkalte hull i cv-en.


- Mange føler at de dermed ikke har en stemme, ikke blir sett eller hørt fordi de ikke har fulgt det vanlige A4-løpet.
Vi skal sammen med disse trene den kreative muskelen, finne frem følelsen av mestring og motivasjon for så å skape egne små arbeidsplasser innenfor sosialt entreprenør-skap, sier Unni.


For det er ikke alltid det synes på utsiden om mennesker trenger hjelp. Av og til er det unge som har droppet ut av videregående skole, og som trenger litt ekstra motivasjon for å komme seg videre utdannelse eller ut i jobb. Andre ganger kan det være en vanskelig livssituasjon som har gjort at det er vanskelig å fokusere på fremtiden.

 

ROM FOR ALLE
Kirkens Bymisjons visjon ”Rom for alle” gjelder like mye for unge i Gateentre-prenørenes tilbud som for småbarnsforeldre i tilbudet Åpen barnehage, som var det første Kirkens bymisjon startet opp i Arendal i 2014, i en gammel villa i Kastellveien 1, i hjertet av Arendal.


- Etter fire måneders drift har allerede 82 barn vært innom barnehagen, noe som viser at dette er det et stort behov for, sier Merete. Nå håper hun Gateentreprenørenes hjelpende hender blir like populært.

 

STREVER MED LIVET
Kirkens Bymisjon Arendal ble formelt opprettet 4. juli 2013 og er Aust-Agders første bymisjonsvirksomhet. Ved å vise solidaritet, respekt, inkludere de som ønsker det inn i et godt fellesskap og gjennom medmenneskelig omsorg, vil de gjøre en forskjell.

 

Enten du er ekskludert i samfunnet, er i en sårbar livssituasjon eller strever med livet.
- Det skal være lave dørterskler her. Det skal være et sted å møtes – og et sted å vokse, sier Merete.
At ingen skal stå utenfor, gjør Gate-entreprenørene til en viktig aktør for å innlemme unge i arbeidslivet.

 

MER ENN ET FØRSTEINNTRYKK
- Vi skal hjelpe dem med å se styrkene sine, sier Unni.
Ved å gjøre de unge bevisste på hva de kan, og samtidig hjelpe dem å finne ut hva slags nødvendig kompetanse de trenger.


Det offentlige kan ikke hjelpe med alt. Det må være en viss dugnadsånd, mener Merete. Både hun og Unni mener det er viktig å satse på et langsiktig, forebyggende arbeid som kan gi disse personene et varig arbeid. Enten det er fattigdom, rus eller skoletrøtthet som har satt deg på utsiden av samfunnet. Et menneske er mer enn det du ser ved første øyekast.

 

 

TILBUD: 

ÅPEN BARNEHAGE
Tilholdssted: Kastellveien 1. Åpningstider: mandager, onsdager og fredager, kl. 09.00-14.30.
Faste aktiviteter: samlingsstund kl. 11 og lunsj ca kl. 11.30

 

Utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år, uten ordinær barne-hageplass. Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Trygve Bergland er ansatt for å lede barnehagens drift og innhold.

 

GATEENTREPRENØRENE
Nyoppstartet prosjekt som skal få folk ut i arbeid.
Ledet av Unni Ramsvatn.

 

FORTET SMS
Aktivitetssenter for barn og unge fra
10-16 år i gamle Sandvigen fort på Hisøy, med boksing, frisbee, turer, leksehjelp
og sykkelverksted. Fokus på samhold, mestring og styrke.

 

PROSJEKTET ”MED HJERTE FOR ARENDAL”

En del av Kirkens Bymisjon Arendal. Dette er initiert av Arendal kommune med formål om å øke samarbeidet mellom kom-munen og frivillige organisasjoner, for å ta grep om de omsorgsutfordringene vi har et felles ansvar for. Kirkens Bymisjon Arendal er i ferd med utvikle flere tilbud: Ettervern for fengsels-fanger og arbeid innen psykisk helse og rus er felt som vil utredes.

 

SYKKELUTLÅN
Gratis utlån av sykler. Voksenopplæringen bruker dette tilbudet til sine elever.

 

Les mer om Kirkens Bymisjon på
http://www.bymisjon.no

Facebook:
https://www.facebook.com/bymisjon