Vi skal dele inn i tre lag! Tre vakre, jevne og sterke lag som skal jobbe godt sammen! Tone Pernille smiler fra øre til øre. Nå er hun i sitt ess. Nest best etter å leke selv, er når hun får andre til å gjøre det. 30 mennesker som aldri har lekt med hverandre tidligere. De skal løse oppdraget, gjøre som de har fått beskjed om. Nå er de tre vakre, jevne og sterke lag som kommer til å jobbe godt sammen.
- Utvikling av team og mennesker trenger ikke være verken omfattende eller akademisk, bare enkelt og systematisk, forklarer Gunn, og leder de 30 menneskene over fra lek til faglig påfyll som de kan relatere til sin egen jobbhverdag. Vi er med Mindline på teamutvikling.

 

FAG & FORNØYELSE

Mindline har gjennomført over 1000 kurs, foredrag og samlinger siden 2001, og inneholder alltid kombinasjonen fag og fornøyelse. Kundene er store og små bedrifter på Sørlandet. Tone Pernille og Gunn traff hverandre i 2008, og utfyller hverandre godt med hver sin spisskompetanse innen teamutvikling. Sammen har de utviklet flere gode konsepter der teori fra klasserom inne, blir til god forståelse gjennom aktiviteter ute.
- Det fungerer så fint å kombinere samspill, læring og glede – når man skal lære om samarbeid, sier Tone Pernille. - Og det er kundene våre helt enig i, legger hun til og ler.
Tone Pernille er daglig leder i Wannado, i tillegg til å være faglig partner i Mindline. Hun har jobbet åtte år som profesjonell teamutvikler, og har nå høy kompetanse innen praktisk- og teoretisk teamutvikling.

 

DEN SOM FORSTÅR FORSKJELLIGHET, FORSTÅR MYE

Begge er sertifisert på et internasjonalt teamanalysesystem, som viser hvordan vi er forskjellige og hva det betyr i kommunikasjon, samarbeid og motivasjon i hverdagen og i prosjekter.


MEN HVA ER DENNE STREKEN?

– Jo, her visualiserer vi energi og relasjoner underveis i prosjekter og i hverdagen, sier Gunn og tegner en lang strek på tavla. Gjennom en visuell framstilling blir det tydelig hvor stor innvirkning godt samspill har på resultatet.
- Streken kan virke banal. Men det er den ikke. ”Mindine’ere” henger på mange tavler ute i bedrifter, og brukes aktivt for å skape bevissthet underveis, på vei mot mål. Bak modellen ligger kjente metoder og teorier, sier Gunn.
- Flere burde ta pulsen og sjekke energinivået i teamet, underveis.


Gunn markerer et punkt på streken og skriver OFF. - Hvordan snakker folk i offe-modus? spør hun ut i salen hvor 30 hoder reflekterer over sin egen væremåte på jobb. - Lytter du til språket, kan du forstå mye om bedriftskultur og servicegrad.


Så strekker hun seg høyt, og skriver YESS-modus på toppen av det fire meter lange arket. - Hva kjennetegner suksess og sterke relasjoner?
I Mindline har de klokketro på at felles bevissthet skapes i store bilder. Og i dialog. Derfor har de nærmest flyttet inn hos noen av kundene, og jobber over tid med ledere og ansatte sammen.


FORNUFT SATT I SYSTEM

Mindline er ren og skjær sunn fornuft satt i system. Ryddige læringsprosesser, visuelle modeller, gjerne kombinert med lek og glede – gir felles forståelse og god oversikt, for de som vil jobbe enda bedre sammen.
- Vi skal ikke belære, men klargjøre og begeistre, presiserer de.