Fra 1. januar 2016 vil J.M. Auto i Arendal innføre PST-konseptet, fastslår daglig leder Ove Hagen entusiastisk. PST står for Personlig Service Tekniker. Volvoeieren får da sin egen servicetekniker som tar vare på hans eller hennes bil. Serviceteknikeren blir den personen bileieren kommuniserer med ved bestilling av service og ved spørsmål om bilhold.


PST – KUNDENS PERSONLIGE SERVICETEKNIKER

J. M. Autos mekanikere er stadig på kurs og etterutdanning for å være oppdaterte og kunne hjelpe kundene på best mulig måte. Din Personlige Servicetekniker tar hånd om både bileier og Volvo – og det koster ikke noe ekstra! Kunden bestiller service, reparasjoner og andre tjenester, samt leverer og henter bilen hos sin egen tekniker.


Den samme personen utfører det arbeidet som er bestilt, leverer ut bilen etter verkstedbesøket og informerer om hva som er gjort.
Alt utføres av én person med spesialkompetanse. Skulle man trenge en leiebil mens bilen er på verkstedet, ordnes dette også av den Personlige Serviceteknikeren. Kort sagt, den Personlige Serviceteknikeren er med «hele veien».


Volvo ønsker å ivareta sine kunder på en bedre, mer effektiv og personlig måte. Gjennom PST - Personlig Servicetekniker settes både kunde og bil i fokus. Volvoeiere kan føle seg trygge på at bileier og bil blir ivaretatt på beste måte når de kommer til J. M. Auto.
Daglig leder Ove Hagen er klar i talen: Din Personlige Servicetekniker føler et eget ansvar for deg og bilen din.

 

Daglig leder Ove Hagen lister gjerne opp kundens fordeler av PST:


• Personlig kontakt – kun en person å forholde seg til.

• Den Personlige Serviceteknikeren kjenner kundens bil og service- historikk.

• Ingen mellomledd, direkte kommunikasjon og færre misforståelser.

• Ingen sløsing med tid, hverken for verkstedet eller kunden.

• Samme person tar imot kunden p å verkstedet og utfører arbeidet på bilen.

• Trygghet, den Personlige Serviceteknikeren er en Volvo-spesialist.

• Kundens Personlige Service- tekniker legger til rette for enkel, rask og effektiv service.