Ingen egenandel. Ingen spørsmål. I tillegg er du med å sikre beredskapen langs kysten!