–Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Vi synes det er et flott formål, og det har vært både rørende og morsomt å være med klovnene fra rom til rom på sykehuset, sier assisterende banksjef i Sparebanken Sør, Sidsel Christiansen.

–Hvor mye gir dere tilbake til samfunnet i form av sponsormidler hvert år?

–Vi gir hvert år en del av overskuddet vårt tilbake til landsdelen i form av gaver til allmennyttige formål. De siste årene har vi bidratt med rundt 25 millioner kroner til gode tiltak innen kultur, utdanning, samfunnsutvikling, idrett og lag og foreninger. I tillegg er vi sponsor for en rekke lokale idrettslag og foreninger.  Sykehusklovnene er et av veldig mange gode gaveformål i løpet av et år. Vi får mange spørsmål om gaver og sponsing, og har dessverre ikke mulighet til å støtte alle.

Sykehusklovnene var en gavesak vi ønsket å prioritere – fordi den er allmennyttig, og gir mye glede til mange barn og deres pårørende i en krevende livssituasjon.