PROSJEKTET ”LEVENDE LOKALER”

Arendal, Lærdal og Tromsø er plukket ut til å være med i Dogaprosjektet ”Levende lokaler”. Det hadde oppstart i april 2016 og skal vare i to år. Målet er å aktivisere ledige lokaler i 1. etasjer, skape liv i sentrum og finne verktøy og metoder for aktivisering av tomme lokaler. Elin Lunde er prosjektleder for Arendals
deltakelse, og hun ser frem til både å eksperimentere og lære i tett samarbeid mellom frivillighet, kultur/kunst, innovasjon, næring og det offentlige.

HVA SKAL TIL?

Sluttproduktet skal bli en veileder med verktøy og metoder, et stort nettverk, vandreutstilling og en nasjonal konferanse. Selvsagt håper Elin at Arendal skal ende opp med konkrete tiltak og gode målbare effekter i området som er valgt ut i Arendal sentrum underveis; Torgkvartalet.

DEN AUTORITÆRE BYPLANLEGGEREN ER DØD

–Ekte og bærekraftige initiativ kommer som oftest fra grasrota. For å få forstå denne organiske og kraftfulle delen av byutvikling må man mulig oppleve dette selv for å forstå det fullt ut.

–Jeg har ikke angret et sekund på at jeg valgte å flytte hjem til Arendal for å jobbe med byutvikling og -planlegging, sier Elin i en svært glad tone. Hun titter stadig bort på telefonen der meldinger og e-poster jevnlig tikker inn. Det skjer noe absolutt hele tiden.

–By- og kulturlivet sover faktisk aldri, ler Elin. Aldri, gjentar hun.

SAMSKAPNING

Byutvikling skaper virkelig entusiasme hos svært mange. Kommunalsjef i Arendal, Geir Skjæveland, inspirerer sine ansatte og oppfordrer til samskapning og medvirkning mellom kommunens administrasjon og innbyggere, næringsliv og engasjerte byentusiaster.

DER FOLK ER

Elin forteller ivrig at det i svært mange tilfeller handler om å være på og å være der folk er. Hun er overrasket over hvor stort engasjementet blant folk er til å ville være med og bidra. Lokalpatriotismen er ekstremt stor. Arendal vil og Arendal har gang på gang vist at de klarer og kan levere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

IDEENE BLOMSTRER

Dynamikken som skjer i kreative prosesser gir stadig uante og gode resultater. Det at vi ønsker og vil slippe folk til, gir god energi for alle involverte parter. Vi vil ta folks engasjement og ideer på alvor.

–Jeg brenner for en levende by, og ønsker også å bidra til å løfte kulturens rolle som en synlig del av byutvikling. Arkitektur og kultur gir grunnlaget for gode samarbeidsrelasjoner, fastslår Elin.

HVA SKAL SKJE I TORGKVARTALET?

Alle byer opplever at sentrumsinnholdet på gateplan har blitt endret de siste tiårene. I Arendal har vi mange skjulte skatter vi ønsker å løfte frem, og bidra til at tilbydere, gründere og næringslivet ser potensialet og mulighetene dette gir oss.

–Vi ønsker å inspirere til at lokaler mulig kan ha ulike funksjoner gjennom døgnet, flere aktører kan leie sammen, kanskje få til fleksibel utleie av kontor, hylleplass eller utstillingsplass i det som på fagspråket kalles ”shared space”, temporære konsepter og selvsagt permanente etableringer, forklarer prosjektleder Elin Lunde.

 

Hva er det smarteste Arendal har gjort:

    1. Bevaring av Tyholmen. Heldigvis klarte ivrige sjeler å kjempe for at Tyholmen skulle bevares. Med kun en stemme overvekt skrinla man planene om en bred handlegate.
    2. Kommunesammenslåingen i 1992
    3. Etableringen av nytt kultur- og rådhus

Hva er det smarteste Arendal kan gjøre nå?

Bygge mer og tettere i sentrum, og bedre nabolagsutvikling i lokalsentre.

Går du med planer om å etablere deg i sentrum, eller trenger delt kontor, eller utsalgslokaler? Ta gjerne kontakt med Elin Lunde i Arendal kommune.

 

Les flere artiker i denne utgaven: