Flere generasjoner kanaltilhengere har kjempet tålmodig og jobbet iherdig for at Arendal igjen skal bli Nordens Venedig – byen med vannveiene.

Bred politisk enighet

Etter en politisk interpellasjon i bystyret om kanalene med forslag om finansieringsutvalg fra Høyre i høst, har vi flere ganger kunnet lese i lokalpressen om bred politisk enighet om at kanalene må på dagsorden.

Hvordan skal kanalene se ut?

Kanalselskapet tviholder på at en kanal har en start og en slutt, ellers er det ingen kanal. Dessuten anbefaler de at to vanlige båter må kunne passere hverandre, og at kanalene er dype nok til dette. De mener også at et vannspeil mellom Trefoldighetskirken og Kulturhuset vil være riktig for byen.

Visuelle eksempler er viktig

For at flest mulig skal forstå at den 280 meter lange kanalens utseende, størrelse og bredde ikke er bestemt enda, at kanalene kan få mange slags arkitektoniske uttrykk og funksjonelle egenskaper, har Kanalselskapet engasjert sivilarkitekt Bjørn Barexstein, sivilingeniør Niels Kaastrup Nielsen, 3D-tegner Marco Rimensberger og selvsagt kanal-mestertegner Geir Olav Kuvaas til å komme med flere og nye illustrasjoner.

–Vi skal vise at de aktiviteter Arendal har i dag og den næring og beboelse som vil skje enten langs eller i nærheten av kanalene, ikke vil hindres av kanaler, forklarer Céline.

Veien videre

Sammen med eiendomsutviklere og næringslivsaktører i Arendal, jobbes det nå med videre strategi for å bidra til at Arendal får kanalene på plass.

–Kanalene må inn i arealplanen som snart revideres, og vi må parallelt utarbeide realistiske finansieringsmodeller, forklarer lederen av Kanalselskapet.

En brukervennlig kanal

Kanalene skal tilpasses dagens sentrum, slik byen brukes og slik byen vil bli brukt og utviklet i fremtiden. Riksantikvaren har overfor Kanalselskapet vært tydelig på at kanalsteinene både kan og mest sannsynligvis bør flyttes på, slik at byen tåler kanalene og moderne teknologi kan benyttes for å gjøre kanalene bærekraftige, miljøvennlige og brukervennlige.

–En ordentlig kanal fra Pollen til Kittelsbukt er den mest perfekte jubileumsgaven Arendal kan både gi seg selv og få, sier Odd Skaug Syvertsen. Han var i alle år leder av Kanalselskapet. Céline skyter inn at kanalsaken neppe ville overlevd dersom Odd ikke var og fortsatt er en essensiell kraft. Og skal vi tro dem begge, er de skjønt enige om at tiden straks er kommet for å finne frem spadene og grave opp gullet som ligger begravd i Arendals gater.

De tre smarteste grep Arendal har gjort er:

  1. Bevaring av Tyholmen
  2. Etablering og gjennomføring av konseptet Arendalsuka
  3. Parkering i fjell

Tre viktige milepæleavgjørelser med store ringvirkninger og som skaper plass til ny næring og flere byutviklingsprosjekt.

 

Hva er det smarteste Arendal kan gjøre nå?

–Bortsett fra kanaler, er det neste smarteste grepet å samle kollektivtransport-tilbyderne på et mer egnet sted til det beste for brukerne. Utvid Torvet p-hus slik at vi kan stå tørt og behagelig å vente på buss eller taxi, eller komme raskt til toget for videre reise. På denne måten må vi over Torvet, forbi biblioteket og med andre ord bruke byen litt mer. Det skulle tatt seg ut.

 

Les flere artiker i denne utgaven: