De gode og positive opplevelsene

Kulturarrangementer skjer blant annet på biblioteket, kulturhuset, Kilden, Munkehaugen, Bakgården, ARTendal, Kløckers hus, Sam Eydes plass, Kanalplassen og torvet. Noen er faste og går gjennom hele året, andre er enkelthendelser på forskjellige tider av året. Alle innbyggerne i Arendal er velkommen til å bruke byen sin og være stolt av den.

–Vi tror kultur har en viktig rolle, i samarbeid med flere som har samme mål. Tenk bare på Internasjonalt marked, hva det sier om hvem vi er, utbroderer Linda Sætra som er kultursjef i Arendal kommune.

Kulturen – en av bærebjelkene i byutvikling

I kulturenheten skapes det ca. 60 årsverk. Foruten kultursjefen, finner vi i kulturens administrasjon: kulturskolerektor Martha Marita Hansen, Biblioteksjef Ola Eiksund og kulturnettverket ved avdelingsleder Anne Lise Halvorsen.

Kulturen og fremtidig byutvikling

Martha: –Vi ser frem til å endelig samle kulturskolen i sentrum! I dag har kulturskolen undervisningslokaler spredt i bibliotek, på Kilden og på Munkehaugen. Det er nødvendig å samles for å kunne videreutvikle og kvalitetssikre skolen. Barn og unge skaper liv i sentrum, og vi ønsker å bli mer synlige i bybildet. Ved å samle våre ressurser vil det bli enklere og mer naturlig å bruke byen som arena i flere sammenhenger enn vi gjør i dag.

Anne Lise: –Vi jobber med å videreutvikle Kilden som et levende hus, hvor barn og unge kan møtes for å danse, tegne, spille teater, drive med musikk, prøve seg på nye kulturuttrykk, møte hverandre. Tenk så flott om Kilden og en ny samlet kulturskole kan kobles sammen!

Linda: –Kulturenheten er arrangør selv og står bak f eks Internasjonalt marked, konserter i Bakgården, utstillinger i ARTendal og det nyeste arrangementet Ung byfest, som blir et årlig arrangement. I tillegg har vi mye samarbeid med frivillige lag og foreninger, lokalmuseer, profesjonelle kunstnere og festivalen Canal Street, som alle har enorm betydning for hva som skjer i byen vår. Vi skal tilrettelegge best mulig for at de skal få lov til å gjøre det de brenner for. Kulturenheten er med i prosjektet Levende lokaler, og jobber for at kunstnere og kunst skal sette mer preg på byen, kunne ta i bruk tomme lokaler, vise frem og forhåpentligvis
også skape et marked i byen for kreative grundere, kunsthåndverkere med mer. Frem mot byjubileumet i 2023 ønsker de å sette i gang kunstprosjekter hvor innbyggere kan delta sammen med profesjonelle kunstnere om å sette spor etter seg, lage forskjellige former for kunst som kan vises eller bli varige elementer i byrommet, som f.eks. veggkunst. Byen skal kunne brukes uavhengig av kjøpekraft og kjøpelyst, og det skal legge til rette for at folk skal kunne møtes og at flest
mulig skal kunne delta på arrangement eller aktiviteter. Kunst og kultur gjør byen mer mangfoldig, mer fargerik og den gir oss mulighet til å oppleve byen vår på nye måter – igjen og igjen.

Les flere artiker i denne utgaven: