Gjennom hele året er det svært mange oppgaver som skal løses og ivaretas. Næringssjefen sitter daglig i Eurekabygget i Sørlandet Kunnskapshavn, i 4.etasje. I 4. etasje har Arendal kommune, sammen med Etablerersenteret, etablert en viktig møteplass for næringsliv, gründere, næringsklyngene, akademia, nasjonale forskningsmiljøer og privatpersoner.

–Å være i et dynamisk miljø der vi fra det offentlige møter det private næringsliv og en rekke andre viktige aktører hver eneste dag, er veldig verdifullt, nyttig og til stor inspirasjon, sier Kåre Andersen. Han forklarer at det gir ham energi og gjør ham enda mer bevisst på behovet for tett dialog.

Mange spennende prosjekt

–Kunnskapshavna byggetrinn 3 er ett av de mest spennende prosjekter som er på gang i sentrum nå, forteller Kåre før han fortsetter; sammen med Kanalgården, Grandgården, Fløybyen og etter hvert Kittelsbukt. De vil alle ha stor betydning for Arendal sentrum. Derfor følger jeg nøye med på dem og understøtter dem, sier næringssjefen.

Bygge relasjoner

I Arendal kommune har vi gjennom mange år utviklet en kultur for å jobbe lett og på tvers med avdelinger, profesjoner, frivillige og organisasjoner.

–Som næringssjef er jeg opptatt av å tenke langsiktig og å gjøre konkrete synlige grep. Å bygge relasjoner, åpne dører for andre og koble de rette menneskene med hverandre, det liker jeg svært godt, forteller Kåre.

Look to Arendal

Måten det jobbes på og alt hva vi får til i vårt lokalsamfunn har spredd seg i Norge og Skandinavia. Arendal får jevnlig besøk fra andre kommuner som kommer for å bli inspirert.

–Noe av det som stadig legges ekstra merke til av våre besøkende, er hvordan kommunen satser strategisk og legger forholdene til rette for store arrangement
som Arendalskonferansen, Canal Street, Arendalsuka og TEDxArendal i selve bykjernen.

Etablerersenteret / Grunderweb.no

Å ha gode ideer og å sette dem ut i livet er med å skape fremtidens løsninger. Hvis noen går med en gründer i magen eller trenger råd og veiledning til å etablere næring i Arendal – ta kontakt med meg, eller Etablerersenteret i Eurekabygget. Arendal kommune startet Etablerersenteret sammen med Froland kommune i 1992. Fra 2016 ble det utvidet med Grimstad og Tvedestrand kommuner, og samarbeider tett med NAV. Senteret veileder ca 200 nyetablerere hvert år, og har vist seg å være en svært viktig aktør for utvikling av nye bedrifter i regionen. Etablerersenterets daglige leder og innleide rådgivere jobber hardt for at du og næringslivet skal lykkes. På Etablerersenterets hjemmeside www.grunderweb.no og facebook-sidene finner du mye nyttig informasjon om du vil starte eget firma. Her kan du melde deg på gründerkurs eller lignende.

 

Det smarteste Arendal har gjort:

Når vi spør Kåre hva som er de tre viktigste og smarteste grep som har skjedd i Arendal sentrum de siste 100 år kommer svarene raskt:

–Det er nytt og stort bibliotek i sentrum, at vi fikk bygget kultur- og rådhus med strategisk plassering i sentrumskjernen og sist men, absolutt ikke minst: Sørlandet kunnskapshavn, svarer en stolt og engasjert Kåre.

Hva er det smarte Arendal kan gjøre nå?

–Få bygd ordentlige kanaler i sentrum! Jeg var for noen dager siden på jobbreise til Danmark, og på vei hjemover stoppet vi i Århus - nettopp for å se på kanalene. Jeg ble utrolig begeistret. Spesielt la jeg merke til hvordan kanaler skaper liv på en helt unik måte, forteller Kåre.

–Arendal trenger kanalene, for igjen å skape noe som er annerledes enn alle andre.

 

Les flere artiker i denne utgaven: