En av de beste dagene i mitt liv, var da jeg ble valgt til ordfører for Arendal, forteller en stolt, sterk og samtidig ydmyk ordfører Robert Cornels Nordli.

EN ORDFØRERS OPPGAVER

Det hviler et stort ansvar på Roberts skuldre til å være en tydelig leder som skal løfte frem, ta tak i kritiske saker, delta i offentlige debatter og i tillegg ha  overordnet ansvar for å gjennomføre de administrative og politiske vedtak som til en hver tid fattes. For å ikke glemme alt det andre som skjer i en ordførers hverdag som vi andre knapt forstår rekkevidden av en gang. Ordføreren skal og bør være overalt til enhver tid. Virker det som.

DET ER FAKTISK HER DET SKJER

Ordfører Robert Cornels Nordli er sikker på at:

–Vi har mye å være stolte av sammen. Det gjelder oss alle. For det hører til sjeldenhetene at noen får til store ting helt alene. Det er mellom mennesker det skjer. Det er når vi skaper sammen – samskaper – at vi utvikler oss selv, idéer får bein å gå på og muligheter åpnes.

Å FYLLE ARENDAL MED LIV

–Med engasjement, idéer, pågangsmot, vilje og gjennomføringsevne utvikler vi byen vår hver dag hele året. Og noen dager mye mer enn andre. Det er en av mine oppgaver å se alle dere som bidrar til dette og å legge forholdene til rette for at alle vi skal fortsette å utvikle Arendal sammen. Det er her det skjer, og det er her det skal skje, oppmuntrer en travel og entusiastisk ordfører.

Det smarteste grepene Arendal har gjort er etter min mening å bygge kulturhuset, parkering i fjell, anlegge gågata, opparbeide møteplass i Pollen og lage lekeplass på Torvet.

De smarteste grepene Arendal kan gjøre fremover mener jeg er å få færre biler i byen, beholde utdanningstilbudet i sentrum, skape flere møteplasser som blant annet lekeplasser, kanaler og videreutvikle Gjestehavna.

–Fortsett å brette opp ermene, og vær velkommen til å bli med på å utvikle og bygge byen vår. Vi trenger hverandre for å lage den beste byen. Sammen får vi til det vi vil, smiler en tydelig ordfører mens han spaserer effektivt videre, og tar tak i de neste oppgaver.

 

Les flere artikler i denne utgaven: