Fra gråstein til gull

Ideen til å transformere fjellene som omkranser Arendal sentrum har etter Peders initiativ og engasjement blitt noe mer enn gråstein til å bygge flotte eiendommer med utsikt på.

2.200 parkeringsplasser i fjell

Arendal er antageligvis eneste by i Norge som har klart å løse sentrumsparkering på en måte som fungerer optimalt for alle; enten du skal på handletur, bor eller jobber i byen. Nå utvides Pollen p-hus med over 270 nye parkeringsplasser. Samlet er det nå over 2.200 parkeringsplasser i fjell i Arendal sentrum.

–Disse legger ikke beslag på noe areal i sentrum, men hadde de vært lagt ut på en åpne flate hadde de lagt beslag på nesten 60.000 kvm – altså det samme som alt areal i Arendal sentrum! forklarer Peder.

En plass for de fleste

I 2012 åpnet Pollen P-hus med til sammen 510 plasser fordelt på flere plan. Veidekke er entreprenør for utvidelsen av Pollen P-hus, og har blant annet sørget for at over 6.000 lass med sprengt stein har blitt kjørt vekk.

–Vi som eiere er svært fornøyde over hvordan de har løst dette komplekse parkeringsprosjektet. Det er en meget krevende oppgave de har ansvaret for, sier en imponert Peder, og presiserer: Det er svært mange mennesker rundt meg som har bidratt vesentlig i alle prosjekter jeg har vært med på. Uten et slikt team-work hadde det aldri fungert.

Når man vil får man til

–Vi har ikke fått en eneste negativ kommentar fra noen som har fått utfordringer i forbindelse med de 6.000 lastebil-lassene som har kjørt ut herfra, forteller Torstein Vestervik, prosjektleder i Veidekke, og legger til:

–Folk har merket vi har sprengt intensivt, men det har vi valgt å gjøre fordi vi ville skåne byen for unødige parkeringsproblemer.

–Med utbyggingen i Sørlandets Kunnskapshavn og Barbu, bør vi nok straks sette i gang med byggetrinn 2. Dette er raskere enn mange ville forutse, fremholder Peder. Strategen Peder er kjent for å være visjonær, langsiktig og ha klare mål for hvor og hva Arendal bør ville.

Forandringer som virker

I tillegg til å være direktør for ASKO, sterk bidragsyter i ledergruppen i Arendal Høyre og innehaver av en rekke styreverv både i næringslivet og frivillige lag og organisasjoner, har Peder Syrdalen nylig overtatt som styreleder av Arendal By AS, også. Aksjonærene i Arendal By er næringsdrivere, gårdeiere og fra hotell- og serveringsbransjen i Arendal sentrum og Arendal kommune.

Kanalgården

ASKO er en del av NorgesGruppen. I 2015 kjøpte NorgesGruppen Agder AS og entreprenør- og eiendomsutviklingsselskapet BRG AS Statens hus. Bygget betegnes på folkemunne av mange for Posten. Nå er det utvikling på gang. De nye eierne har døpt om næringsbygget til Kanalgården. Hva bygget skal inneholde og hvilke funksjoner som skal legges der følger mange spent med på, men næring i en nedsenket 1. etg og kanskje kulturskole i en totalt ombygget 2. og 3.etg sammenbundet med kommunens «Kilden» kan være en ny og spennende kombinasjon.

Peder er opptatt av mye, men det som driver ham er at det bør skje utvikling, og at flest mulig liker forandringen.


Bor, jobber eller skal du besøke Arendal by, benytt deg av trygg, tørr og smart parkering i fjellet. Du kan kjøpe årskort eller betale time eller dag for dag. Enkelt og greit!

–Det er fortsatt mye igjen å gjøre for oss som bygger by, smiler Peder.


De tre smarteste grep Arendal har gjort er:

  1. Fått på plass et kombinert kulturhus og rådhus (som en av de siste større kommuner i Norge)
  2. Fått orden på parkering av biler ved å utnytte fjell slik at byen mates fra utkanten og dermed ha færrest mulig biler på åpne plasser/gater
  3. Tilrettelagt kaiområder slik at man kan gå/sykle fra Barbu omtrent til Strømbroa helt i vannkanten

Hva er det smarteste Arendal kan gjøre nå?

  • Bygge kunstfrosset vannspeil foran Kultur- og rådhuset som kan benyttes av barn/unge sommer og vinter til lek og adspredelse – midt i byen – i kombinasjon med alle andre formål Sam Eydes Plass har i dag
  • Fortsette byutviklingen med å bygge enda mer vannspeil (kanal mellom Pollen og Kittelsbukt)

 

Les flere artiker i denne utgaven: