ARENDAL RULLER FREMOVER

I Nasjonal Transportplan gis det et mål om at sykkel skal utgjøre minst 8% av alle reiser i 2020. Hele 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen. Arendal og Grimstad vedtok allerede i 2011 sykkelplaner for å nå disse målene, og i følge Ragnhild Hammer, Arendal kommunes miljø- og klimarådgiver, så er målet å doble de syklende Arendalittene – som er fra dagens 5 opp til 10%.

INGENTING RULLER EVIG AV SEG SELV

–Målrettede avtaler med fylkeskommune og veivesen må til for å nå disse målene, forklarer Ragnhild, og fortsetter: dessuten må det bli enkelt, trygt og sikkert å velge sykkel fremfor andre fremkomstmidler. Et av Arendals målrettede tiltak er å anlegge sykkelparkering og utlån for ansatte i Arendal kommune, tilby sykkel for utleie til turister og de som er innom byen – og det er blant annet å sørge for kvalitetsparkering for syklene i sentrum.

–Vi må fjerne de siste hindrene som gjør at vi ikke vil ta sykkelen i bruk når vi skal et sted. En ting er sikker og tilrettelagt vei, men det handler også om å ha tilgang på dusj og garderobe dersom vi snakker om de som sykler til og fra jobb, og det kan handle om å sikre seg best mulig at sykkelen verken blir skadet eller stjålet når du forlater din tohjulte venn.

Å VELGE SYKKELEN GIR GEVINSTER

Selv sykler Ragnhild nesten hele året til og fra jobb. Og hvis vi skal tro på Ragnhild, hvilket det virker som om alle faktisk gjør allerede, så skjønner vi at gevinsten ved å velge sykkel som fremkomstmiddel hjelper for både miljøet, helsa og humøret. O Hjul med din glede!

 

Les flere artiker i denne utgaven: