Arendal baner veien for nye og kreative måter for byens innbyggere å møte nye bekjentskaper. «50 møter 50» i et vakkert byrom, er et arrangement som Refugees Welcome to Aust-Agder søkte midler til, basert på inspirasjon fra prosjektet «Folk møter Folk».

«Folk møter Folk» startet som en forsiktig aktivitet på biblioteket høsten 2015 i et samarbeid mellom Arendal Voksenopplæring, Arendal Bibliotek og Med Hjerte For Arendal, der ti innvandrere fikk møte ti arendalitter. Siden den gang har konseptet utviklet og utvidet seg, og Hilde Mjøs, en av initiativtakerne, er strålende fornøyd med hvordan ideen har vokst:

Jeg kan trygt si at vi nok ikke forsto potensialet i prosjektet da vi gjorde det første gangen! Men ideen er jo egentlig ganske naturlig; alle har jo lyst til å møte andre mennesker, så da gjør vi det bare i litt ordnede former! Og er det ikke et vakkert syn som møter oss i dag? sier hun stolt og slår ut med armene, nesten som hun vil omfavne alle fremmøtte.

Og det har Hilde helt rett i. For plassert utover Sam Eydes plass har «folk møtt folk», og praten går lett og latteren sitter løst. Samtalene har et vidt spenn; alt fra musikk, oppvekstvilkår og poesi, til historier om reisen til Norge, barneoppdragelse og felles plattformer. Folk er åpne, interesserte og engasjerte.

Inger Sofie Hagen er ikke mindre entusiastisk! Hun er med i Refugees Welcome Aust-Agder som har sørget for finansiering fra Gjensidigestiftelsen.

–Dette er bare helt fantastisk! Alt har gått etter planen, og jeg kan ikke forstå annet enn at dette vil bære frukter!

Prosjektet har utviklet seg til å bli et kommunalt utviklingsprosjekt hvor samhandlingen med sivilsamfunnet og frivilligheten i møte med voksenopplæringen står i fokus. Agderforskning og Med Hjerte For Arendal er samarbeidspartnere i prosjektet. Konseptet har til og med vunnet IMDI Sørs idekonkurranse (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og premien var intet mindre enn økonomisk støtte i to år.

– Det betyr så mye at IMDI trodde på galskapen, ler Hilde Mjøs. Nå jobber vi alle for at denne modellen kan kopieres i større eller mindre målestokk – og målet er internasjonal spredning!

Sammen med Trude B. Pedersen (leder), Tanja Arvesen (nestleder) og Inger Sofie Hagen i Refugees Welcome Aust-Agder og Lisbeth Iversen i Med hjerte for Arendal, kan Hilde Mjøs glede seg over at nye kontakter knyttes på Sam Eydes plass. Allerede nå gir folk uttrykk for at de har fått nye venner. Og hvem vet – kanskje noen av disse varer livet ut?