Hun heier på kanaler som byromsløft og  gleder seg over at partner-prosjektet Levende Lokaler Arendal gir nye etableringer til byen, men tror sentrum trenger mer. Om lek blir tanker, tanker ønsker og planer som gir resultater, tar hun gjerne sats og hopper først for at byen skal får en helårs aktivitetsplass med skøytebane og vannpark på Sam Eydes plass.

Hvorfor sentrumskontor i «Kloa»?

Arendal By er pådriver for en positiv utvikling av sentrum og folkets innspill på hva som er bra med sentrum og hva som skal til for å styrke sentrum som by for folket. Da må sentrumskontoret være lett å finne.

Tørre «urbanisere» og gjøre byen mer attraktiv også for de unge

Arendal har et unikt utgangspunkt med over 150 flotte butikker og serveringssteder, Norges beste innendørs parkeringsdekning og en rekke gode opplevelser.
Gjennom tidene har, og er, primærformål med bybesøk handels- og tjenestebasert, sier Hanne Gulbrandsen. Vi er mer bereist og får via det digitale samfunn impulser som gjør at våre  forventninger til bysentrum endres. Flere vi være urbane, de vil bo og brukefritiden sin i byen.Det gir utfordringer og muligheter.

Byen må bli «kulere» sier de unge

Co-works, start-ups, gründere, Urban Living – moteord? Kanskje, men viktig for at byen oppfattes attraktiv også for de yngre. Vårens fremvekst av nye Co-workshus i Torvkvartalet er positivt for byen. I kulissene jobber sentrumsselskapet for nye boligprosjekt, bedre p-tilbud og mulighet for flere typer arbeidsplasser i sentrum.

«Det må være kult å bo i byen», sier unge urbanister. Det tror Gulbrandsen gjelder for Arendal også. Derfor er mangfold og variasjon er viktig. Sentrum trenger flere attraktive bo- og utemiljø også for de unge, småbarnsfamilier, og nyetablerte.

Kanaler, skøyting og vannpark på Sam Eydes Plass gir «urban touch»

«Urban Living» skaper forventninger til fremtidsbyen som rekreasjons- og opplevelsessted.

Arendals urbane touch kan realiseres ved piazzaer og byrom som inviterer mer til opphold og aktivitet. Lekeplassen gjorde noe med Torvet. Sam Eydes Plass - byens origo – kan bli en attraktiv helårs aktivitetsplass og samtidig være dansegulv for eksempelvis Arendalsuka, Canal Street og 17. mai. Skøytebane om vinteren og interaktiv vannpark sommerstid gir ny puls og bidrar til mer utban byfeeling.

Kanal som opplevelsesrik vannvei fra Kittelsbukt til Pollen tar byens historie med inn i fremtiden, gir folket nye rekreasjonsmuligheter.

By for folket gir folk i byen

I sentrumsselskapet tror vi på at folk samles der folk trives. Vi vil at vårt flotte bysentrum forsterkes med flere boliger og arbeidsplasser i tillegg til byens gode handels- og serveringstilbud. Vi ønsker jobbe for at også Arendal sentrum tilrettelegges for økt folkeliv via urbane, tidsriktige og interaktive møteplasser og heier på kanaler.