Norac Stadion åpner høsten 2017 med 1176 faste sitteplasser under tak og 1630 på systemtribuner, opplyser Per Carsten Michalsen i Arendal Fotball. Fra og med åpningsdagen blir det tilrettelagt for ca. 500 ståplasser, som enkelt kan utvides til 1000 ved behov. Stadionnært planlegges også et økt antall parkeringsplasser i fjell. Arendals nye stadion ligger nær bysentrum, så det blir gode muligheter for å gå eller sykle til anlegget. Oppføringen av Norac Stadion er en konsekvens av Arendal Fotballs langsiktige satsing, gode sportslige resultater og opprykk til nest høyeste nivå i divisjonssystemet. Det nye stadionanlegget vil utvikles i etapper.  På sikt er målet er en fullstendig innebygget stadion med 7-8000 sitteplasser. Arenaen har en FIFA klassifisert kunstgressbane med vanningsanlegg, og flomlys som kan oppgraderes til kravene på eliteserienivå.

Anleggsprosessen har ført til noe større utgifter en opprinnelig budsjettert, fordi man prosjekterer for fremtiden. Gamle Bjønnes stadion lå delvis på en myr, et omfattende grunnarbeid med utskifting av masse var påkrevd for å tilrettelegge for fremtidig stadionutvikling.

I tillegg til kommunen investerer Arendal Fotball betydelige midler: To åpne systemtribuner reises langs banens kortsider, og fotballklubben vil bygge ut for administrasjon, billettkontor, toaletter og gymsal. Byggets andre etasje får en åpen sal til kantine / VIP med plass til 200 gjester, toaletter og åpen terrasse med god oversikt over kamparenaen.

Arendalittene kan takke en «fremoverlent» kommune som legger til rette for toppidrett, og er med på å skape resultater. Det er politisk enighet om å satse på idrett, og brukerne betaler ikke leie for oppsatt treningstid eller kamper og arrangement. Arendal kommune fortjener skryt, fastslår Per Carsten Michelsen, som både er arrangementsansvarlig og anleggs- og stadionansvarlig for Arendal Fotball.