Dynamisk duo

I Arendal Fotball har Jan Sigurd og Bård blitt et radarpar med komplementære roller. Velfungerende samarbeid mellom styreleder og daglig leder er viktig i all virksomhet. God ledelse er også god samhandling, som i fotballspill. Gjensidig respekt, utfyllende kompetanse og klare målsetninger gir energi i driften av en fotballklubb. Og lederne har vist handlekraft når det trengs. I det velfungerende styret trives styremedlemmene, og blir på sine poster.

Man merker at klubben har en åpen og inkluderende kultur, en lærende organisasjon. Det er tydelig at menneskene trives i hverandres selskap. Er prosesser er viktigere enn resultater? Både seier og tap gir erfaringer som kan føre til fremgang og utvikling. Godfot-teoriens far, Nils Arne Eggen, presterte en gang å si: «Det viktigste er ikke å bli best, men å bli bedre. Da blir man best.»

Arendal Fotball er en toppidrettsklubb som har viktige rammefaktorer på plass: kompetent ledelse, engasjerte medlemmer og frivillige, gode private og offentlige samarbeidspartnere, trygg økonomi, funksjonelle treningsanlegg, nybygd stadion, dyktige trenere og spillere, solid rekruttering med mer. Fotballklubben utvikler en vinnerkultur i sørlandsbyen, ledet av den dynamiske duoen Jan Sigurd og Bård. Arendal Fotball vil bli hele arendalregionens klubb.

Bård Sterk-Hansen – energisk daglig leder

Bård har ansvar for Arendal Fotballs daglige drift, inkludert markedsansvar overfor klubbens 60-65 sponsorer fra Arendal til Kristiansand. Fotballklubben har fått en kjempeoppsving, og blir svært positivt mottatt av bedrifter. Antall næringslivspartnere øker. Målet er å få flere med i klubben, rekruttere frivillige og øke publikumsfremmøte på kamp.

Bård er tidligere fotballspiller, trener og styreleder i Tvedestrand Fotball, og glødende engasjert i fotballidretten. Den daglige lederen bidrar også til økt profesjonalisering av organisasjonen i takt med klubbens utvikling og vekst. Kort sagt står Bård på for klubben fra tidlig til seint, og er med på å vekke engasjement og interesse med egne arrangement. På kampdager oppleves Bård som den perfekte VIP vert, med tilstedeværelse, omgjengelighet og godt humør. Med bakgrunn fra bank- og forsikringsbransjen kan Bård forsikre at klubben vil gi bank.