Banksjef Per Olav Nærestad er naturligvis fornøyd med resultatet av undersøkelsen, og tror det er mange grunner til at de har de mest fornøyde kundene.

– Vi rådgivere har service «i ryggraden» og de er lett tilgjengelige, enten via telefon eller ved besøk i bankbygget på Torvet i Arendal. Det at de tar raske beslutninger, kjenner kundene og markedet godt, og bryr seg om lokalsamfunnet, tror jeg er noen av grunnene til at kundene våre er fornøyd, sier han.

Historisk, men moderne

Formelt heter banken Arendal og Omegns Sparekasse, men omtales på folkemunne som Sparekassa. Banken ble etablert i 1890, og har dermed mye historie med seg. I nyere tid har banken blitt med i Eika Alliansen sammen med 72 andre lokale sparebanker. Alliansen bidrar med gode produkter, effektive systemer og kompetanseutvikling m.m. 

– Vi skal være på høyde med andre banker når det gjelder teknologiske løsninger, f.eks. Vipps, men skille oss positivt ut på personlig kundeomsorg, service og rådgivning, sier Per Olav.

Sparekassa bryr seg om lokalsamfunnet og er opptatt av å ha hjertet med seg i det den gjør, både i forhold til kundene og egen drift. Så langt det lar seg gjøre bruker banken lokale samarbeidspartnere og den handler mest mulig lokalt.

– Vi lever med og for lokalsamfunnet, sier Per Olav.

Lokal rådgivning

Med dagens teknologi er det enkelt for kundene selv å håndtere det som gjelder hverdagsøkonomi, men ved større livshendelser er det mange som føler det utrygt å skulle ordne alt på egenhånd.

– Skjer det større endringer i livet, som for eksempel ved kjøp av bolig, skilsmisse eller arv, opplever vi at kundene synes det er godt å ha noen å snakke med, sier Per Olav.

I løpet av den lange tiden banken har eksistert, i alle år ved Torvet i Arendal, har den bygget seg opp en solid egenkapital og fått over 10.000 kunder. Det skal ikke være vanskelig å gå i banken med økonomiske spørsmål som måtte dukke opp i livet. De 24 ansatte i Sparekassa er imøtekommende, og hjelper kundene med å ta gode valg. Til syvende og sist skal en bank være en lagspiller, og Sparekassa er nettopp det; en bank som spiller på lag med sine kunder.