Bankgården skal hjelpe folk i gang med å produsere og bidra til byen – innen kultur og næring. I den andre enden skal vi se konserter, forestillinger, festivaler, forretningsinitiativ og folk som deltar i ting utenfor seg selv og sitt.  Usannsynlig mye skjer – både her og i denne levende bydelen, sier Cato entusiastisk.

Virker i banken

Vi som virker i Banken, som de kaller seg, er et knippe mennesker som ønsker å jobbe både selvstendig og sammen med andre. Her i kontorfellesskapet i Sparebanken Sørs gamle lokaler i Strandgata, jobber folk med alt fra sminkeprodukter til scenekunst, restaurant – og bardrift, festivalproduksjon, musikkstudio, bistandsarbeid, IT og journalistikk. På gateplan har de rigget til konsertscene, dansegulv og Hvelvet Vinbar fra Smag & Behag. Ute i bakgården, under en sky av fargerike lyspærer, er det titt og ofte konserter. Alt i alt er det et aktivt hus. Et hus som skaper liv i både tomme lokaler, og i byen.

– Bankgården Arendal er også arbeidsstedet for folk som jobber i kontor, - i co-working eller celle. Her har vi plass til femti. Vi ser at mange av dem som arbeider alene, ismåvirksomheter eller prosjekter har behov for et større fellesskap, at noe skjer rundt dem, at de kan «melde seg på» i andre sammenhenger, både faglig og sosialt, sier Cato Litangen, som er en av initiativtakerne for kontorfellesskapet.

Bricolage

– I tillegg har vi Bricolagen, med plass til femten, sier Cato.

Bricolage er et ord bare ordorakelet Cato kan komme opp med for et slags åpent og midlertidig kontorfellesskap. Direkte oversatt, betyr bricolage en konstruksjon laget av hva man måtte ha for hånden. Noe som er skapt ut i fra en rekke tilgjengelige ting. Altså i denne forstand, blir det mennesker. Når folk sitter sammen i et åpent landskap, er ikke terskelen for å snakke sammen så høy. Muligheter kan åpne seg.

– Dette er endringslabben vår, hvor det kjøres prosjekter for og med samfunn, forretning og folk, forklarer Cato videre.

Behovet vokser

På toppen i Banken, i fjerde etasje, finner du Backstagen, som også blir brukt til fest, møter og korøvelser.  Nylig har tre av byens mest aktive musikere innviet et eget studio og øvingsrom her.

– Bankgården Arendal er et stort co-working miljø, også i norsk sammenheng. Huset utvikles etter hvert som folk tar del, og huset tar del i utviklingen av Arendal som sted, kultur- og næringsmiljø. Våre leietakere er små, fra en til seks ansatte. De er her permanent eller de er samlet som prosjektgrupper, sier Cato.
Han ser at behovet for denne typen arbeidsmiljøer vokser. Flere folk jobber frilans, er involvert i flere virksomheter, er aktive både i arbeids- og kultur- eller sosial frivillighet, eller de arbeider her i byen kun noen av dagene i uka.

I Bankgården Arendal kan du leie arbeidsplass for en dag, en måned, et år eller et «helt liv». De har sceneplass for en time, en- eller fjorten dager. Her kan du leie foreningsrom, øvelsestid, til konfirmasjonsselskap, 40-årsdag eller seminardag.