Midt på parkeringsplassen på Eydehavn stråler Synnøve om kapp med solen, og hun gleder seg over oppmøtet på Markedet. Arrangementet drives av lag og foreninger, og Frivilligsentralen er en av samarbeidspartnerne. 

Det er 2. året på rad at samarbeidet finner sted, og Synnøve blir nesten litt rørt når hun forteller om endringene som har skjedd på kort tid.

– I nærmiljøet er det ofte de samme ildsjelene som stiller opp, og det kan fort bli sånn at man sitter på hver sin tue når noe skal arrangeres. Med dette samarbeidet får vi samlet og engasjert flere, og vi får til så uendelig mye mer sammen enn hver for oss.