Magnus studerer ved Institutt for høyere Urmaker-utdanning i Motala, etter å ha avsluttet sin åtte år lange karriere som troppssjef i forsvaret. Skolen er treårig, og ansees blant de beste innen urmakerutdanningen. Studiestedet er en av kun tretten godkjente skoler i WOSTEP: the Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program.  Lars Marcussen har besøkt sønnen Magnus, som begynner sitt avsluttende studieår kommende høst. Lars gir gjerne innsikt i hva urmakerutdanningen går ut på: Første studieår har fokus på forståelse på metaller, tegninger, konstruering av verktøy og deler, samt store ur. Blant mye annet har elevene praksisperioder hos merkeverksteder som Certina, Tissot og Seiko.  Hovedmålet for første klasse er for hver elev å lage sitt egen bordur.

Andre klasse retter oppmerksomheten mot manuelle mekaniske ur, som de fleste 50- til 70-tallets klokker består av. De går igjennom quarts ur, klokker som går på batteri, og mekaniske klokker med automatisk opptrekk med funksjoner. Studentenes prøver sendes til Sveits for godkjenning, eksempelvis dreier hver enkelt elev en opptrekkakse.

I tredje klasse er pensum mer kompliserte urverk, og elevene øver seg opp mot sluttprøvene. Servicesjefer fra de store merkene i Sveit kommer til skolen for å godkjenne, blant annet dreiing av en balanseaksel. I løpet av de tre årene så har elevene praksis i urmakerverksteder eller hos merkeverksteder, til sammen atten uker i praksis. I tillegg til alt dette får skolen inn kundereparasjoner, som elevene utfører ved ledig tid. Slik øves håndverk med tanke på vanlige feil med urverk som de nye urmakerne senere vil møte arbeidslivet. Lærerne lager også feil og simulerer skader til alle elevprøver. De fyller verk med olje og spon, samt bøyer tannhjul, knekker tapper og endrer på høydelufter i verkene.

Etter endt utdanning er planen at Magnus’ urmakerferdigheter tilføres Marcussen Ur og smykker. Sammen med far Lars og bror Morten, blir Magnus en del av familiebedriften som i tre generasjoner har representert stolte håndverkstradisjoner med lokal identitet og høy kvalitet i Arendal. Alt til kundens beste.
.