Roger Ehnebom er glad i friluftsliv, ivrig fugleobservatør og utøver av friluftssport. Roger rydder gjerne for å bevare naturen, men har innsett at naturrenovasjon krever mer enn kortsiktige kampanjer og skippertak. Oppryddingen må være en kontinuerlig prosess, og krever at vi alle endrer våre holdninger.

Ideen til prosjektet Våre Strender utviklet Roger i samarbeid med forskningssjef i Agderforskning, Eugene Guribye og Lisbeth Iversen, leder av Med Hjertet for Arendal. Det som i 2016 var et pilotprosjekt, har i år blitt et fullverdig strandryddeprosjekt finansiert av Plastreturs Miljøprosjekt.

Vertsorganisasjon for Våre Strender er Fremtiden i våre hender-Arendal (FIVH-A). Samarbeidsrådet for Våre Strender består i tillegg til de tre ovennevnte av Project Manager i Grid-Arendal, lederne av FIVH-A, Friluftsrådet Sør, Frivilligsentralen Tromøy, Plastreturs Miljøprosjekt, samt næringssjef og klima- og miljørådgiver i Arendal Kommune.

– Våre Strenders primære mål er å rydde Raet Nasjonalpark for plast og annet søppel. Vi jobber for å endre allmennhetens holdninger til plastforsøpling, fastslår Roger. Våre virkemidler kan defineres som lokalsamfunnsmobilisering.

Kystlotteriet

Ved hjelp av bokser med søplesekker og lodd på bestemte utdelingspunkt, får publikum tilgang til ryddeutstyr i nærheten av populære utfartssteder. På fylte søplesekker festes lodd, og man blir med i trekningen av premier regionalt og nasjonalt. Ved bruk av
www.arendal.kommune.no/vaarestrender kan publikum registrere lokasjon for sine søplesekker. Dermed sendes e-post til Roger, som igjen kontakter renovasjonstjenesten. Slik blir tidligere logistikkproblem med frakt og levering av det marine avfallet fjernet, og de frivillige renovatørene kan fortsette med å nyte friluftslivet.

Adopter en strand

Ved hjelp av kart fokuserer prosjektet på enkeltstrender, bukter og små kyst­strekninger i 100-200 meters størrelse for adopsjon. Enkeltpersoner, familier, organisasjoner og firmaer kan adoptere strender, bukter og andre områder i Raet Nasjonalpark. I informasjonsmateriell, på plakater og nettsider som omhandler Raet Nasjonalpark ønsker Våre Strender å synliggjøre alle som adopterer kyst i Nasjonalparken. Slik skal innsatsen i tillegg til å bidra til god samvittighet, ha en reklameeffekt og rekruttere flere oppryddere. Når mange nok rydder en fast strand eller annet areal en gang om våren og en gang om høsten, vil Raet Nasjonalpark «rydde seg selv».

Aksjon Rydd Strand er et kommunalt strandryddeprosjekt som har pågått i mange år. Det involverer fem grunnskoler i Arendal. Våre Strender har sluttet seg til aksjonen, med mål om å øke engasjementet til alle skolene i kommunen.

– Holdningsendring skapes best ved å påvirke den oppvoksende generasjon, konkluderer initiativtaker Roger Ehnebom.