I Sandvigen ligger det nedlagte fortet som i dag er et mye brukt aktivitetsområde. Vi ønsker å være brobyggeren, og vise de unge alt som finnes av aktivitetsmuligheter. Det er for mye frafall i idretten blant ungdom, og vi ønsker at de som ikke er opptatt av å satse eller konkurranseidrett også kan ha et tilbud, sier Rolf Josephsen, prosjektleder for Fortet-SMS. SMS står for samhold, mestring og styrke, og er kjerneverdiene til prosjektet.

Aktivitet i SFO
For å få med flere barn, med ulike interesser og bakgrunn, har Hisøy IL engasjert seg gjennom den nye satsingen Aktivitets-SFO. På den måten håper de å få nye barn med i idretten, ved å presentere hvilke muligheter som finnes der. Ikke kun de tradisjonelle. Hisøy IL ønsker å tenke nytt- og utradisjonelt for å inkludere nye grupper inn i idrettslaget. Det skal være rom og plass for alle uavhengig av kjønn, alder, inntekt og etnisk opprinnelse.

– Vi ønsker bredde og mangfold. Vi har blant annet vært med på å dra i gang en cricketklubb på Hisøy, sier Rolf, og håper dette vil medføre en omvendt integrering siden innvandrerne på laget ønsker etniske nordmenn med. På samme vis som det flerkulturelle lagspillet kan skape samhold og kontakt mellom grupper som ikke møtes så lett i andre omgivelser, tror Rolf at ved å presentere barn for en stor bredde i aktiviteter, kan han få med de som i utgangspunktet tror at de ikke liker idrett.

Døråpner
Når du viser bredden som finnes innen idrett, så vil det være en døråpner for barna ut mot den aktivitetsverden som finnes. Hisøy IL er med sine omtrentlige 900 medlemmer blitt det største idrettslaget i Arendal. Her finnes det fotball, håndball, barneidrett, frisbeegolf og cricket. Samtidig som de har eget treningssenter og tilbud om spinning. Med aktivitets SFO-en, vil flere aktiviteter være aktuelle. Dans, barneyoga, friluftsliv, karate, tegning, judo, brettspill, ski, orientering, for å nevne noe.

Bindeledd
Rolf har reist land og strand rundt i 1 ½ år for å lære mer om denne måten å engasjere unge på. Han ser at i resten av landet er begrepet idrettsfritidsordning (IFO) blitt veldig innarbeidet hvor idrettslag tilbyr egen SFO-løsning.
– Vårt fokus vil være enda mer bredde og vi vil tilby aktiviteter utover tradisjonell idrett. Vi ønsker å være bindeleddet fra skolen og ut i aktivitetsverden som finnes. Skape gode opplevelser for barna, som bygger selvtillit, selvbilde og selvfølelse, sier Rolf, som selv jobber som trener i Hisøy IL og har drevet med både friidrett, håndball og fotball.

Kommuniserer via app
I Arendal finnes det ingen lignende modell som den de har på Fortet –SMS. Aktivitetene vil variere med årstider og foregå med ulike temaer. De vil ledes av en kombinasjon av fast ansatte, idrettsfagstudenter, skolerte trenere og instruktører fra «frivillighets-Arendal». – På Hisøy har vi mange gode arenaer tilgjengelig som er meget godt egnet til å tilby varierte aktiviteter. Politikere i Arendal støtter etableringen av Hisøy IL «Aktiv-SFO» for de mener vi helt klart trenger mer bredde og mangfold i tilbudet til barna. Kommunikasjon med hjemmet vil gjøres gjennom egen app som både kvalitetskontrollerer informasjonsflyten og gjør det enklere å holde dere informert om hva som skjer i barnas «Aktiv-SFO hverdag», sier Rolf som gleder seg til å starte opp.