Jeg har erfaring fra politikk, men det er jo bakgrunnen min som kommunikasjonssjef i Stormberg jeg først og fremst vil ta med meg inn i en ny jobb for Innoventi i Arendal. I Stormberg har vi hatt stort fokus på å gå fra ord til handling, og det er det som blir viktig framover. Jeg tror de færreste er klar over hvor mye som skal gjøres på kort tid, sier Petter på inn- og utpust. 

Petter har allsidig bakgrunn, og har hatt et stort samfunnsengasjement utover arbeidstiden. I fjor var han stortingskandidat for Venstre, han ble fylkesleder for Agder Venstre i februar og sikret seg sentralstyreplass i Venstre etter kampvotering på landsmøtet i april. –Hvor kommer engasjementet fra? –Jeg ble tidlig opptatt av å ta vare på naturen, og jeg har plukket søppel i fjæra siden jeg var fem år. På skoleveien fylte jeg lommene fulle av det vi fant i grøfta. Det som kjennetegner mange av oss som har et sterkt engasjement for noe, er at vi ønsker å bidra med det vi kan, sier Petter. – Det er et privilegium å få lov til å bidra om politiker, men det er også viktig å få lov til å gjøre en forskjell gjennom jobb. I Stormberg har jeg fått lov til å bidra på bærekraft, etisk handel og ikke minst inkluderende arbeidsliv, og nå skal jeg bruke min erfaring for å bidra til at regionale og nasjonale virksomheter klarer å nå målene og bli mer bærekraftige. Innoventi har et stadig større fokus på grønn omstilling og vekst, og det har vært viktig for dem å tilføre kompetanse for å møte den økende etterspørselen på dette området. Paris-avtalen, som Norge har forpliktet seg til, forutsetter at næringslivet og offentlige gjør betydelige grep.

– Jeg tror de færreste forstår rekkevidden av arbeidet som står foran oss. Det er en utfordrende jobb som skal gjøres, men det skjer heldigvis mye på området. Arendal og Agder har store muligheter, og det er mange som har gode historier å fortelle. Men først og fremst er det viktig å handle og være med på å gjøre en forskjell, noe som i neste omgang gir hele landsdelen nye muligheter konkurransefortrinn. Petter N. Toldnæs vokste opp i Langesund, og han husker godt hvordan tungindustrien preget hele Grenlands-regionen. - Det grønne skiftet er tidenes sjanse for næringslivet vårt. Vi har rik tilgang på naturressurser, vi har en offentlig og privat sektor som er vant til å jobbe tett - og vi har flere bransjer som leder an. Se bare på hvor god jobb som er gjort med å endre prosessindustrien, forteller han. - At det var prosessindustrien som skulle bli en av bransjene som ledet vei, hadde jeg ikke trodd den gangen flyalarmen gikk en gang på 1980-tallet. Vi fikk beskjed om å holde oss inne på grunn av ammoniakkutslipp som hang over Porsgrunn og Bamble som en gul sky. Når prosessindustrien kan klare det, så kan alle klare det. Når innvendingene om klimaendringer kommer, er det åpenbart at det er liten vits i å bruke mer tid på den diskusjonen. – Enhver vitenskap er ikke bedre enn faktaene som ligger til grunn, men bevisbunkene har ganske forskjellig høyde,for å si det forsiktig. Det ligger i menneskets sjel å være skeptisk til endringer om man i utgangspunktet har et godt liv. Men jeg tror vi alle skal tenke litt over hva endringene innebærer for hver enkelt av oss. Det er bra med renere luft, det er bra med renere hav og det er bra at vi framover klarer å brukes jordas ressurser på en mer bærekraftig måte.

–Og hva er karakteren til Arendal etter nærmere to måneder i ny jobb? - Hehe! Etter å ha jobbet i Kristiansand i ti år, var det vel på tide å balansere med Arendal. Jeg er heldigvis ikke ny i byen, for jeg har vært på mange turer hit for å nyte mange av byens og kommunens gode tilbud. Arendal har sjarmen til småbyen og tilbudet til storbyen, så jeg gleder meg til å være her mye framover. Og for en lillesander er det et stort pluss at byen ligger så tett på skjærgården.