Lilandgården var en del av det nasjonale prosjektet Levende lokaler. Nå er det nasjonale prosjektet over, og gode krefter i byen står på for å videreføre det positive som kom ut av prosjektet, og vurderer videre organisering lokalt. Lilandgården var et ledig lokale, nå er det et levende lokale. Det er nettverket Med hjerte for Arendal og midler fra Sparebankstiftelsen gjennom Doga og Levende Lokaler-prosjektet som skal realisere innholdet i lokalet.

Flerbrukslokale for alle
Kristina Jørgensen sitter med en baufil og sager over en stålwire. Hun er prosjektleder for Lilandgården og har noe hun skal henge opp der. Kristine Norberg kommer henne til unnsetning med en avbitertang. Når «Det skjer i Arendal» er innom, er det Lilandmarkedet, et marked hvor forskjellige selgere er til stede med lokalproduserte varer én lørdag i måneden. – Dette er et flerbrukslokale som holder på å etablere seg som Det urbane grendehuset - Folkeverkstedet. Her skal vi koble mennesker, ressurser, kreativitet, og utvikle verktøy og metoder for vekst og verdiskaping både sosialt, miljømessig og økonomisk, forteller Kristina.

Det er åpent for absolutt alle. Per i dag holder kunstnerne Ann Brit Christoffersen og Torgunn Myklebust til i lokalet. I tillegg brukes det av Backgammon-klubben og Arendal brettspillforening. På bakerste vegg har Vidar Aas stilt ut sin private brettspillsamling. Universitet i Agder har Lørdagsuniversitetet en lørdag i måneden, som er foredrag åpne og gratis for alle. Nå flytter også Gateentreprenørene inn i bakrommet, hvor de skal ha kasseproduksjon i sommer.

I støpeskjeen
Hva trenger vi til Folkeverkstedet? Kanskje ikke 100 hammere, men kanskje en industrisymaskin eller en vev? Veven er alt på plass og i bruk innerst i lokalet. En industrisymaskin er straks på vei, og vanlige symaskiner er på plass og i bruk. Tanken er at du for en liten sum kan bruke utstyret, eller betale noen som alt bruker det til å fikse ting for deg. – Vi ønsker at flere skal engasjere seg og ta lokalet i bruk, slik at vi blir en stor og robust gjeng her, sier Kristina Jørgensen.

Kunst for alle
Nylig kom det store, friske penger som skal brukes i Lilandgården. Det er Med hjerte for Arendal, med Lisbeth Iversen i spissen, som står bak det som skjer i den tidligere lekebutikken. Kristine Norberg med Glød Produksjoner har vært medsøker til et prosjekt kalt «Kunsten favner alle». Det er en fortsettelse og utvidelse av piloten Kreativt Verksted, som var nesten en slags SFO for barn i alderen åtte til 12 år. Et delprosjekt i «Kunsten favner alle» er Kunstaksjon Arendal, som henvender seg til barn og unge opp til 18 år, pluss profesjonelle kunstnere. – Vi skal lage en modell for å skape kunst med utgangspunkt i byrom. Vi deler dem inn grupper fra 6-12 år og 13-18 år, med et treff i måneden. Til dette skal vi trekke til oss musikere, billedkunstnere og scenekunstnere - først og fremst fra Arendal, men også mer regionale kunstnere. Dette er en ny måte å jobbe med kunstuttrykk på, med byutvikling som perspektiv, forklarer Kristine. «Kunsten favner alle» er altså gratis. – Det handler om møter mellom barn og unge og profesjonelle kunstnere. Vi skal skape en ny møteplass og møter mellom generasjonene, forklarer Kristine.