Rullestein-strendene og opplevelsen av havet som slår mot steinene er en ­fantastisk opplevelse – året rundt, i storm og stille. Nær havflaten er steinene glatte og fint avrundet. Gjennom ­tusener av år har bølgene kastet rundt på disse steinene – og gjør det fortsatt. Dette naturens kunstverk er formet gjennom 11–12000 år, fra den store skandinaviske breen etterlot seg den lange grustranden, ende­morenen, som har gitt nasjonalparken vår sitt navn: Raet.

Raet strekker seg langs kysten gjennom tre kommuner. Fra Lyngør, Tvedestrand, i nord-øst til Hasseltangen, Grimstad, i sør-vest. ­Noen steder er moreneranden under havflaten andre steder er den basis for godt jordsmonn på land. I ­Arendal kan du se raet langs strendene mot Skagerrak på Tromøy og Merdø. Der er Raet synlig som rullestein-strender. Her kan du bokstavelig talt gå på historisk grunn og se etter spor fra siste istid.


Steinene som ligger langs strendene er ­faktisk ikke bare ”gråstein”. Riktignok ­dominerer gneisen, verdens eldste og mest vanlige bergart, men andre bergarter skiller seg ut – ikke i form, men i farge og ­struktur. Vi sier ­gjerne at Raet nasjonalpark ­presenterer porsjons­stykker av Sør-Norges geologi. Her finnes det mange bergarter som isbreen har forflyttet hit fra Austheiene og Lifjell i nord og fra Ringerike og områdene vest for ­Oslofjorden. Sjeldne bergarter som ­rombeporfyr og larvikitt er eksempler på bergarter som ikke finnes naturlig i den sørlandske berggrunnen. Langs ­svabergene er det skuringsstriper som viser hvilken vei isbreen beveget seg både når den rykket framover og da den trakk seg tilbake. Ytterst i havet ser du tårnene til havets ­katedraler. De ”tvende” fyr – Store og­ ­Lille ­Torungen poserer villig for fotografene ­uansett lys- og værforhold. Det er ikke få bilder som blir tatt av fyrene ytterst i havet fra strendene på Spornes og Hove på Tromøy i Arendal.

Raet nasjonalpark er en av Norges marine nasjonalparker, og av et areal på litt over 600 kvadratkilometer er 98% hav og sjøbunn. Du vil derfor få den beste opplevelsen av nasjonalpar­kområdene fra båt. Men for deg som ikke har egen båt, kan faktisk du også få i ”pose og sekk” hvis du tar en av byens ferger til Hove eller Merdø. Da får du en smak og duft av salt sjø og kan rusle i ­vakkert kulturlandskap eller langs strendene.­Ytterst mot havet er strendene røffe og utsatt for vind og bølger, men på innsiden ligger ­strendene i ly for havets krefter. Her finner du Arendals flotteste sandstrender.


Mange vil tenke at det er rart å ha en ­nasjonalpark i områder som er både tett befolket og dessuten har ry for å være ”hele Norges sommersted”. Det er en grunn for at folk blir tiltrukket av skjærgårdnaturen. Den er vakker. Den innbyr til ro og fred. Noen vil kalle det sanselig – noe som appellerer til alle våre sanser. Det er fint – og da er det også verd å ta vare på. Det er motivasjonen for at de tre kommunene Tvedestrand, Grimstad og Arendal gikk sammen om en felles søknad om å etablere en nasjonalpark på Sørlandet. Ideen fikk gehør i regjering og Storting, og i desember 2016 ble Raet nasjonalpark vedtatt opprettet av kongen i Statsråd.

Som nasjonalpark er den blant ­Norges ­yngste i et fellesskap på tilsammen 46 ­nasjonalparker. Internasjonalt er ­nasjonalparkene nasjonenes stolthet, og vi må venne oss til å være stolte av den­na turen og de ­naturkvalitetene som vi har lett for å ta for gitt. Verneformålet er å ta vare på natur og naturkvaliteter som alle setter pris på, og som vi ønsker skal gå i arv til våre barn og barnebarn. Derfor oppfordrer vi til å ta ­hensyn til naturen og det som lever og ­vokser der.

Det mange ikke tenker på, er det mangfold av liv som finnes i undervannslandskapet – fra livet i fjæra i skjærgården til havdyp ned mot 500 meter nær Norskerenna i Skagerrak. Der endemorenen ligger som et undersjøisk belte er det spesielt frodig. Her vokser store planter. Nærmest en skog av tareplanter. I dette naturmiljøet er livet like mangfoldig som i den mest urørte urskog – for ikke å si regnskog. I skogen finnes det plante­etende organismer og det finnes rovdyr i ulike ­størrelser og fasonger. Det er med andre ord mye mer en fisk i havet, og du er velkommen til å utforske hva som finnes under de blå flater – når muligheten byr seg.

En smakebit på dette kan du nå også oppleve i Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Vitensenteret Sørlandet i Arendal.