Svend Heier bor på Pellebrygga ute i Sandvigen, omtrent 3 kilometer sørover på øya.Svend, som er ildsjelen bak Sandvigen Vel, er storfornøyd med å bo i Sandvigen, med båtavstand, og for hans del, ro-avstand til byen. Her ute er mye historie fra både sjøfartstiden og krigen. Sandvigen Fyr – den nedlagte fyrstasjonen, er nå er et flott badested med havet og Torungen fyr rett ut. Her var tidligere en større uthavn for Arendal, og stedet har hatt bosetting siden 1400 - 1500-tallet.

I Sandvigen ligger også det tyske kystfortet «HKB 33/979 Hisøen», som senere har fått navnet «Sandvigen festning», og i dag har navnet Fortet. Fortet ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten i 1941 for å sikre innseilingen til Arendal. På 1960-tallet ble anlegget brukt av sjøforsvaret i samarbeid med NATO. I dag er det Arendal kommune som eier området, og bruker det som friluftsområde og aktivitetsområde, mens Hisøy IL har overtatt Fortet.