Ved utløpet av elva, om du kjører båten østover, da kommer du til Stølsvika med sine vakre strender. Men strendene holder seg ikke vakre om vi ikke passer på. Med mye besøk, og en tredobling under feriesesongen, kan strendene fort bli forsøplet. Prosjektgruppen ”Våre Strender”, har derfor plassert ut noen dunker for plastavfall.

- Stølsvika er jo et veldig populært utfartssted og mengden frivillige som nå deltar i strandrydding i vårt område er såpass stor at Stølsvika er ikke et sted jeg er bekymra for skal være særlig tilgriset av plast og annen forurensing over tid. Mengden søppelkasser her er også utmerket, og publikum kan selv hjelpe til med å holde området så reint som mulig. Dersom noen velger og rydde her, for eksempel etter et større uvær, da det gjerne flyter i land ”ny” plast fra havstrømmene, og vil ha dette bortkjørt via oss, så er det noe vi gjør. Dette har vi gjort for Stølsvika flere ganger i 2017 og 2018, sier Roger Ehnebom, prosjektleder for Våre Strender.

Men prosjektet trenger midler for å holdes i live. Det holder ikke bare med all den frivillige innsatsen. Derfor frir Ehnebom til næringslivet i håp om at de vil være med på den store plastryddedugnaden for samfunnet.