Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Om Det Skjer i Arendal Magasin

Featured ImageCover fotografert av Hugo Lande
Covermodell er Jan Sigurd Otterlei, styreleder i Arendal fotball

Opplag: 25.000 eksemplarer
18.847 eks distribueres som vedlegg til Arendals Tidende.
Det resterende opplag distribueres via nærmere 50
næringsdrivende, inklusive Clarion Tyholmen Hotel,
Strand Hotel Fevik og 12 magasinstativ strategisk plassert
i Arendal By.

Ansvarlig Utgiver
DET SKJER I KRAGERØ MAGASINPRODUKSJON AS
tlf 97 00 44 60 - espen@prosjektrelasjoner.no
Design, layout/produksjon
Innoventi AS - tlf 37 00 48 00 - alexander@innoventi.no

Foto
Hugo Lande - tlf 911 85 655 - hug-l@online.no
Jan Espen Thorvildsen - tlf 906 18 118 - espen@thorvildsen.no
Mona Hauglid - tlf 41024332 - hei@monahauglid.no

Tekst
Per Apelseth - tlf 916 98 081 - per.aspelseth@yahoo.no
Birte Hegerlund Runde - tlf 971 91 630 - birte.runde@gmail.com
Fredrik Brubakken - tlf 971 87 018 - fredrik.brubakken@gmail.com
Inger Elise Nipedal - 915 75 475 - ienipedal@hotmail.com
Hugo Lande - tlf 911 85 655 - hug-l@online.no
Mona Hauglid - tlf 410 24 332 - hei@monahauglid.no

Nettversjon:
FRAMEWORKS AS - tlf 976 38 028 - Ole Åkre - Ole@Frameworks.no

Trykk
VESTJYSK rotation as
Papir omslag: 250 gram WFC glatt med utvendig UV-lakk
Papir innmat: 70 gram MWC
Det skjer i Arendal er trykket på miljøvennelig og
Svanemerket papir.

Annonsering

Har dere spørsmål vedrørende utgivelsene,
bestilling av annonser eller annet, ta kontakt med
Fredrik Brubakken - tlf 971 87 018 - fredrik.brubakken@gmail.com
www.detskjeriarendal.no
facebook.com/detskjeriarendal

 WWW.DETSKJERIARENDAL.NO
FACEBOOK.COM/DETSKJERIARENDAL